نورونوکس Neuronox

موجود

نورونوکس Neuronox-بوتولونیوم توکسین نوع A ساخت شرکت مدی توکس کره جنوبی می باشد که در سال ۲۰۰۶ موفق به کسب مجوز FDA کره گردید . از آن زمان نورونوکس با اسامی گوناگونی چون Botulift , Siax , Cunox , Medytoxin در بیش از ۲۳ کشور جهان مجوز مصرف گرفته است ؛ در ایران نیز این دارو در سال ۱۳۹۰ موفق به کسب مجوز وزارت بهداشت و درمان ایران گردید و به آهستگی و بتدریج مصرف آن روبه تزاید گذاشت و به خصوص از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ به علت کمیاب شدن و سپس افزایش قیمت دیسپورت نظر بسیاری از پزشکان و بیماران مصرف کننده بوتاکس را بخود جلب کرد .

بدیهی است که تغییر داروی مورد استفاده برای پزشکان و مراجعه کنندگان که سال ها به دیسپورت عادت نموده اند باعث ایجاد سوالات فراوانی در ذهن هر دو گروه گردید بطوری که رایج ترین سوال مطرح شده در چند ماه اخیر در مورد مقایسه این دو دارو بود . این موضوع نگارنده را بر آن داشت تا با جستجو در کتب و منابع معتبر علمی پاسخی قانع کننده ودر عین حال علمی برای این سوالات پیدا کنم .
پس از جستجوهای فراوان موفق گردیدم دقیق ترین پاسخ علمی و معتبر این سوالات را در کتاب جدید پدر و مادر علم مصرف بوتاکس در زیبائی یعنی Jean & Alastair Carruthers که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است و یک فصل از کتاب جدید خود را به نورونوکس اختصاص داده اند بیابم و چه کسی برای پاسخگوئی به این سوال بهتر از این دو پیشگام علم بوتاکس در زیبائی میتواند باشد . پاسخ چنان علمی و قاطع بود که تصمیم گرفتم تا خلاصه ای از نکات آن را با علاقمندان به اشتراک بگذارم :

از میان محصولات متنوع بوتولونیوم توکسین Neuronox نزدیکترین دارو از لحاظ میکروبیولوژی ، فیزیوکمیکال و بیوکمیکال به BOTOX آلرگان آمریکا می باشد تا آنجا که دوز مورد استفاده این دو دارو نیز برابر و با نسبت ۱:۱ می باشد . شاید مهمترین علت این است که باکتری کلستریدیوم بوتولونیوم مورد استفاده در ساخت نورونوکس در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط دکتر Kyu-Hwan Yang از دانشگاه Wisconsin آمریکا به کره منتقل شد و دانشگاه Wisconsin محلی است که اولین بوتاکس دارای مجوز مصرف در آن ساخته و بعدها با نام BOTOX راهی بازار آمریکا گردید .

هرچند مطالعات بزرگ و متعددی در مورد اثربخشی و بی خطر بودن نورونوکس در مقایسه با بوتاکس آلرگان در حال انجام است و بزودی منتشر خواهد شد ولی هم اکنون دو مطالعه دو سویه کور تصادفی برای مقایسه این دو دارو با نسبت ۱:۱ منتشر شده است که نتیجه هر دو نشان می دهد که هردو دارو دارای اثربخشی یکسان هستند و به یک میزان بی خطر می باشند . در یکی از این مطالعات از این دو دارو جهت درمان خطوط پاکلاغی کنارچشم استفاده گردید بطوری که خطوط کنار یک چشم با نورونوکسو چشم دیگر با بوتاکس آلرگان درمان شد ؛ بیماران با فواصل ۱ ، ۴ و۱۲ هفته بررسی گردیدند و هیچ اختلافی در میزان بهبودی خطوط دو چشم و یا ایجاد عارضه بین دو دارو مشاهده نگردید .

در مطالعات اخیر مشخص گردیده است که به دنبال تزریق دیسپورت تاثیر دارو بر عضلات سریع تر از بوتاکس آلرگان و نورونوکس ظاهر می شود از اینرو باید به افرادی که قبلا دیسپورت تزریق کرده اند تذکر داد که ۱۰-۱۴ روز بعد از تزریق اثر نورونوکس ظاهر خواهد شد و این به علت تفاوت نوع توکسین مورد استفاده در این دو داروست ( Abobotulinum toxin A در دیسپورت در مقابل Onabotulnum toxin A در نورونوکس و بوتاکس آلرگان ) و این تاخیر در اثربخشی به هیچوجه به معنای قدرت کمتر این دارو در قیاس با دیسپورت نیست .

در مطالعه دیگری از این دو دارو جهت درمان خط اخم استفاده گردید و در یک پی گیری ۱۶ هفته ای هیچ اختلافی از نظرمیزان اثربخشی و ایجاد عارضه بین این دو دارو مشاهده نگردید .

نتیجه : Neuronox یک بوتاکس استاندارد با مجوز بهداست بیش از ۲۳ کشور جهان از جمله ایران می باشد که از لحاظ قدرت و اثربخشی و بی خطر بودن با داروهای استانداردی چون بوتاکس آلرگان و دیسپورت یکسان است ولی شروع اثربخشی دارو بعد از تزریق کمی دیرتر از دیسپورت می باشد

دسته بندی محصولات