• الانسه Ellanse

  ساخت کشور هلند

  حجمml 2*1

  دارای مجوز وزارت بهداشت

  داری 4 تیپ بر حسب ماندگاری فیلر

  S: ماندگاری 1 ساله

  M: ماندگاری 2 دوساله

  L: ماندگاری 3 ساله

  E: ماندگاری 4 ساله

   

دسته بندی محصولات