• M. Booster Face

    بوستر فیس درماهیل برای رفع مشکلات مختلف پوستی در مزوتراپی صورت استفاده می شود. این محصول حاوی ۳ کمپلکس پپتید است که اثری جوان کننده بر پوست دارد.

    محلول مزوتراپی درماهیل بوستر پوست M. Booster Face معمولا با دیگر محلول های مزوتراپی درماهیل نظیر HSR و SR جهت اثرگذاری بیشتر در رفع چروک ها، بهبود الاستیسیته پوست و افزایش کلاژن سازی ترکیب می شود.

دسته بندی محصولات